Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Lyskonseptet – FØLG HJERTET – skal forsterke historisk identitet, grønne kvaliteter og urban utvikling

Trondheim kommune har igangsatt prosjektet en Blå tråd for å gjøre Kanalen og Nidelva mer tilgjengelig for byens borgere. Prosjektområdet spenner over nesten 5 km langs kanalen og Nidelva. Marinen, som er parken som anslutter til Nidarosdomen skal tilrettelegges for bruk om kvelden uten at utsikt til Nidarosdomen forstyrres.

Bevisst bruk av lys skal gjøre elverommet mer tilgjengelig og gi økt trivsel og trygghet for den enkelte.

Lysplanen skal fremheve de ulike stedenes karakter og egenart. I dag er elveromemt mørkt, det ønsker man å bevare. Mørket skal ivaretas gjennom å kontrollerte refleksjoner til vannet. De historiske fasadene skal svakt lyses opp på bestemte tidspunkt. Dette skal legge tilrette for å gi en ny dimensjon av opplevelse av stedene langs elva.