Oppdragsgiver: Tromsø kommune
Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap
RIE: Structor
Installatør: Spider
Ny fasadebelysning på Tromsø domkirke ble prosjektert samtidig og integrert i nye master for gate- og parkbelysning.

Domkirken har hvoedfokus med blendfri fasadebelysning som viser den fram som byens viktigste landemerke. Dette er knutepunkt for gående og kollektivtrafikk i sentrum. Området skal oppleves som Tromsøs hjerte også på kvelden.