Oppdragsgiver: Statens vegvesen region nord
Brodesign og konstruksjon: Statens vegvesen og Vegdirektoratet
“Hovedprinsipper for belysningen av Tana Bru er at den skal være en attraksjon, forsterke det enkel formspråket i brudesignet, gi høy trafikksikkerhet, synskomfort og være driftssikker under krevende, arktiske klimaforhold.”

Ny Tana Bru er en 200 m lang ny E6 bro i Finnmark som erstatter den gamle bruen over Tana elva. Den nye brua er en skråstagbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Belysingskonseptet er basert på kommunikasjon. Broen skaper tilgjengelighet og danner et viktig bindeledd for transport og kommunikasjon i landsdelen. Prosjektet står for fremskritt og innovasjon og har en sterk tilknytting til lokal kultur. Målet med lysdesignet er å oppnå lokalt og nasjonalt stolthet ved å skape et internasjonalt kjent landemerke. Samtidig skal brua kommunisere med trafikanter og folk på avstand gjennom dynamiske lysscener, interaksjon og opplevelse.

Hovedprinsipper for belysningen av Tana Bru er at den skal være en attraksjon, forsterke det enkel formspråket i brudesignet, gi høy trafikksikkerhet og synskomfort og være driftssikker.