Oppdragsgiver:
Østsamisk museum

Arkitekt: Julin AS

Skoltesamene er en minoritetsbefolkning på rundt 1000 mennesker, bosatt i Norge, Finland og Russland. Skoltesamisk museum er et kulturhistorisk museum som formilder kunnskap om folkegruppens levemåte.

Bygget er på 870 kvadratmeter.

Utstillingen tar oss gjennom tre rom i tre ulike temaer: folket, livet og verden.

Innholdet vises i form av historiske objekter i vertikale glassmonter samt tekst og bilder. Montrene er integrert i utstillingsveggene som har innhold trykket direkte på MDF-plater.

Lys er integrert i de spesiallagde montrene. Mange gjenstander er lysømfintlig og må ha lavt lysnivå. Utstillingens lys er balansert og programmert i forhold til dette. Grafiske kart og bilder er bakbelyst for å gi tilstrekkelig lys uten å skade historiske objekter.