Brukermedvirkning: Rodeo arkitekter
ARK: Rodeo arkitekter
LARK: SOLA
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bydel gamle Oslo

Sammen med Rodeo arkitekter og SOLA landskapsarkitekter har ZENISK gjennomført byutviklingsprosjektet “Parkløft: Tøyen”.

Som et strakstiltak prosjekterte ZENISK belysningstiltak for 11 plasser i prosjektområdet. Lyssetting av utvalgte endevegger definerer rom og viser gatekunst i byromet. Alle løsningene
ble testet ut 1:1 på stedet. Presis lysfordeling, god avskjerming og en solid utførelse var viktige faktorer under realiseringen. Det ble tatt spesiell hensyn til nærliggende boliger.