ARK: Gottlieb Paludan achitects, DK

Oppdragsgiver: Odda Kommune

Lyskonseptet henter inspirasjon fra smelteprosessen, varmen og det voldsomme arbeidsmiljøet som var rundt ovnen. Gløden fra ovnene og gløden fra menneskene. Entusiasme, engasjement og yrkesstolthet gjenskapes med lyskonseptet ‘GLØD’. 

For Odda Smelteverk skal lysplanen være et praktisk redskap for å muliggjøre at fremtidig belysning av områdets bygg og byrom er med å realisere visjonen om å knytte det tidligere industriområdet til den nåværende bykjernen, og skape et helhetlig uttrykk.

Belysning skal bidra til å ”brande” Smelteverket som kulturminne for industrikultur med potensiale for utvikling og vekst og være en aktivt del av stedsutviklingen.