Oppdragsgiver: Nesodden kommune
Nesodden skal være vakker også om kvelden. Lysplanen skal bidra til å framheve Nesodden sin identitet. Den skal leve opp til Nesodden kommune sin visjon om å skape et urbant, moderne og miljøbevisst samfunn i landelige, grønne omgivelser med nærhet til natur.

Over halvparten av alle veier på Nesodden er private, dvs. at de ikke driftes av kommunen. Noen av de private veiene er regulert i henhold til reguleringsplanen og skal overføres til kommunal drift og vedlikehold, mens andre vil forbli private. Alle veier som kommer til å bli overført til kommunal drift og vedlikehold skal underordnes i en av de eksisterende kategorier for offentlige veier.
Lysplanen for Nesodden vil etablere kategorier for veier i henhold til deres funksjon og behov for belysning. Dette gjelder både offentlige veier som allerede driftes av kommunen og de som kommer bli overtatt av kommunen i fremtiden.

For å forme anbefalingene for løsninger som er hensiktsmessige for Nesodden, vurderes to sett av kriterier.
Den første er de generelle krav som finnes i ulike former for skriftlige dokumenter og forskrifter, godkjent av de norske og europeiske myndighetene. Den andre er betraktninger som er spesifikke for Nesodden og dets unike miljø. Disse tar hensyn til folket, viltlivet og miljøet, i forsøk på å forme et konsept som er menneskeskalert.