Landskapsarkitekt: Asplan Viak
Oppdragsgiver: Lodalen Utvikling

Kværnebyen er historisk et av Oslos viktige industriområder som nå utvikles som ny bydel.

Lysdesignet omfatter innkjøring til Kvernerbyen, det nye torget og utsmykking for hele området. Landskapsdesignet og lysdesignet er inspirert av den industrielle historiske identiten. Dette vises i design som er valgt for master og gjenbruk av stålsøyler. Ved innkjøringen lyssettes vertikale flater for å skape rom og lede fokus inn mot torget. Lysmastene er inspirert av stålkonstruksjoner og lakkert i rød signalfarge.