Oppdragsgiver er Kulturkvartalet i Ålesund v/Gro Kraft
Installatør: Caverion v/Tore Skulstad
Oppgaven er å la de to historiske byggene i Ålesund; Jugendstilsenteret (fredet) og KUBE (vernet), få en flott presentasjon i mørket gjennom fasadebelysning.

Mellomrommet mellom byggene skal tryggere og hyggeligere med lys. Jugendstilsenteret og Kube skal markeres som kulturelle landemerker i Ålesund.
Utfordringen i dette prosjektet er å finne gode posisjoner for innfesting av utstyr uten å skade fasaden, som gir en ensartet og god presentasjon av helheten og egenarten av byggene. Dette gjelder både for å få best estetisk presentasjon, men også for å unngå hærverk samt sørge for god drift og vedlikehold.

Konseptet er å belyse fasadene slik at disse to historiske byggene kan oppleves i tydelig lesbarhet og sammenheng der det er fokus på byggenes volum, stil og arkitektur.
Man skal helst ikke tenke på hvor belysningen kommer fra. Det helhetlige utrykket er nøye balansert mellom lys på hele fasaden og framheving av detaljer.
Fasadebelysning presenterer begge byggene i samme teknikk eller type løsning for å få en helhetlig og smlet presentasjon av byggene. Resultat skal være stilfullt og skreddersydd til begge byggenes arkitektur.