LARK: Grindaker
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Lyskonseptet for broen forsøker å “smelte” broen inn i horisonten i utsikten mot Farrisvannet.

Området rundt E18 består av en kompleks situasjon med av- og påkjøring til E18, gangveier, kollektivterminal, underganger, broer og rekreasjonsområder.

Lyskonseptet skiller mellom kjørevei og gangvei ved hjelp av ulike fargetemperaturer. Undergangene får innslag av farget lys for å gi
opplevelse til de gående. Broen har en enkel lyslinje vendt mot
boligområdet. Linjen har en avansert dynamisk kontroll som etterligner fargen på himmelen i horisonten og gjentar den i lyskilden.