Oppdragsgiver: Tingvol Kyrkjelege Fellesråd
Tingvoll kirke er en langkirke på Tingvoll på Nordmøre. Kirken står tett ved prestegårdstunet ved Tingvollvågen.

Den er en romansk steinkirke som ble bygget rundt 1180. Det nåværende interiøret stammer i hovedsak fra 1600-tallet. Det er en av de best bevarte middelalderkirkene i Norge. Bygningen er særpreget med svært høye og tykke murvegger med plass til et gangsystem. Korbuen er også uvanlig høy og har preg av gotikk. Bygningen er fredet

For Tingvoll kirke utførte ZENISK prøvelyssetting både inne og utei februar 2017. På bakgrunn av denne er det foreslått ny belysning for interiøret i den vakre fredete kirken. Det ble testet spotbelysning fra skinne plassert på murkrone. Spotbelysning kan framheve
både de vakre kunstverkene i kirken og tretaket, samt seilskuteskipet som henger i kirkerommet. Det ble vektlagt å unngå at pendler for funksjonsbelysning henger så lavt at de blir synlige mot de hvite murveggene når man kikker opp.
Belysningen som er foreslått skal kunne dempes og tilpasses middelalderkirkens identitet og bruk.