Samarbeidspartner: Belysningsdesigner Halvor Næss
Oppdragsgiver: Stavanger kommune

Lysdesignet binder sammen ulike områder, danner soner og trekker fokus og oppmerksomhet ned og inn på Torget.

I forbindelse med oppgradering av Stavanger Torg skal design av møbler, beplanting og belysning videreutvikles.

Målsetting for lyskonseptet er å skape en innbydende kveldsidentitet som inviterer til opphold og bruk. Det nye lyskonseptet for Torget ønsker å bidra til å ramme inn og samle torget, samtidig som forbindelsen mellom stavanger Domkirke og sjøfartsmonumentet forsterkes.