Oppdragsgiver : Electronova
Landskapsarkitekt : Dronninga Landskap

Gaten er over 50 m bred med trikketrasé i midten. Gaten krysses av Opera- og Stasjonsallmenningen og allmenningenes varme lystone skal være førende i det overordnete bildet. Fotgjengerovergangene i Dr Euphemias gate får samme varme lystone som allmenningen mens bil og trikk får kjølig lystone. Holdeplasser og fortau får varmt lys.