Hver lysplan bringer oss nærmere ZENISK sin visjon om å forbedre utendørs belysning for byer og tettsteder i Skandinavia. Denne gangen i samarbeid med Asplan Viak.