ZENISK vant konkurransen om utarbeidelse av lysplan for Nidelven og kanalen i Trondheim i vår og leverte det ferdige lysplan dokumentet i juni. Prosjektområdet omfatter det nesten 5 km lange elverommet med promenader, historiske trebrygger, parker og turstier. Lysplanen fremhever de ulike stedenes karakter og egenart. Bevisst bruk av lys gjør elverommet mer tilgjengelig og gir økt trivsel og trygghet for den enkelte. Dette legger tilrette for å gi en ny dimensjon for bruk og opplevelse av stedene langs elva.