Nygårdsparken har i mange år vært belastet med narkotikaomsetning og dårlig rykte. Grønn Etat ba ZENISK utforme lyskonsept for parken som skal være med å stimulere til økt aktivitet på kveldstid. Renoveringsarbeidet har nå startet.